UVOD

Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Karlovac upisana je dana 18.12.1998. godine u Registar udruga Ureda za opću upravu Karlovačke županije pod registarskim brojem 04000531 i to odobrenjem Ureda za opću upravu iste županije. Statut Udruge je donešen i ovjeren na sjednici Osnivačke skupštine udruge 21.11.1998. godine. Za predsjednika Udruge izabran je gospodin Stjepan Mihalić.

Gospodin Stjepan Mihalić upisan je 14.5.2012. godine kao ovlaštena osoba za zastupanje Udruge u Registar udruga RH po odobrenju Ureda za opću upravu Karlovačke županije. Služba za opću upravu ( Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji) odobrava Udruzi 11.3.2016. godine promjenu Statuta, djelatnosti, osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge te likvidatora Udruge. Ista služba izdaje 15.3.2016. godine rješenje i odobrava ovlaštenu osobu za zastupanje Udruge, a to je gospodin Davor Krčevski, ujedno i novi predsjednik Udruge, s mandatom do 09.07.2027. godine.

21.07.2023. godine Upravni odjel župana, Odjel za pravne i opće poslove Županije karlovačke izdaje rješenje našoj Udruzi o novom predsjedniku Udruge s mandatom do 09.07.2027. godine, a to je gdin Davor Krčevski. Naša Udruga upisana je u Registar udruga RH pod brojem 04000531, u Registar neprofitnih organizacija, RNO broj 0366226, matični broj 01417827 te OIB 25858812070. Likvidator Udruge je gđa Ribarić Katarina, Bukovac Bubnjarci j.d.o.o., Orljakovo 39E , Kamanje. Udruga trenutno ima 55 članova ( kolovoz 2023.).

CILJEVI UDRUGE

Udruga je osnovana u cilju promicanja i unapređenja, rehabilitacije, socijalne zaštite i poboljšanja uvjeta života bolesnika na dijalizi i transplatiranih bolesnika te uključivanje oboljelih od kronične bubrežne bolesti u normalne tokove života u području zaštite zdravlja.

DJELATNOSTI UDRUGE

Djelatnosti Udruge su unapređenje, razvoj i potpora primjene terapijskih metoda u skladu s trenutnim stanjem tehnologije; postavljanje standarda za liječenje dijalizom u zdravstvenim i nezdravstvenim pitanjima; unapređenje transplatacije i promicanje darivanja organa u javnosti; osiguranje što boljeg i kvalitetnijeg liječenja i socijalne sigurnosti za sve osobe s kroničnim zatajenjem rada bubrega i za sve članove njihovih obitelji, bez obzira na dob, spol, nacionalnost, zdravstveno stanje i drugo, uz oslobađanje od troškova liječenja i rehabilitacije; informiranje i edukacija oboljelih i članova njihovih obitelji o oblicima bolesti, pratećim oboljenjima, mogućim terapijskim postupcima, prehrani i načinima kojima se može pomoći u poboljšanju kvalitete života oboljelih od bubrežne bolesti; informiranje javnosti radi lakšeg razumijevanja i prevencije bolesti; rehabilitacija i reintegracija oboljelih u normalne tokove života; društvena i psihološka skrb za oboljele i za članove njihovih obitelji i druge djelatnosti utvrđene u odredbi članka 7. Statuta.