Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Karlovac

O NAMA

Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Karlovac upisana je dana 18.12.1998. godine u Registar udruga Ureda za opću upravu Karlovačke županije pod registarskim brojem 04000531 i to odobrenjem Ureda za opću upravu iste županije. Statut Udruge je donesen i ovjeren na sjednici Osnivačke skupštine udruge 21.11.1998. godine. Za predsjednika Udruge izabran je gospodin Stjepan Mihalić.

Gospodin Stjepan Mihalić upisan je 14.5.2012. godine kao ovlaštena osoba za zastupanje Udruge u Registar udruga RH po odobrenju Ureda za opću upravu Karlovačke županije. Služba za opću upravu ( Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji) odobrava Udruzi 11.3.2016. godine promjenu Statuta, djelatnosti, osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge te likvidatora Udruge. Ista služba izdaje 15.3.2016. godine rješenje i odobrava ovlaštenu osobu za zastupanje Udruge, a to je gospodin Davor Krčevski, ujedno i novi predsjednik Udruge, s mandatom do 09.07.2027. godine.

21.07.2023. godine Upravni odjel župana, Odjel za pravne i opće poslove Županije karlovačke izdaje rješenje našoj Udruzi o novom predsjedniku Udruge s mandatom do 09.07.2027. godine, a to je gdin Davor Krčevski. Naša Udruga upisana je u Registar udruga RH pod brojem 04000531, u Registar neprofitnih organizacija, RNO broj 0366226, matični broj 01417827 te OIB 25858812070. Likvidator Udruge je gđa Ribarić Katarina, Bukovac Bubnjarci j.d.o.o., Orljakovo 39E , Kamanje. Udruga trenutno ima 55 članova ( kolovoz 2023.).

Udruga je osnovana u cilju promicanja i unapređenja, rehabilitacije, socijalne zaštite i poboljšanja uvjeta života bolesnika na dijalizi i transplatiranih bolesnika te uključivanje oboljelih od kronične bubrežne bolesti u normalne tokove života u području zaštite zdravlja.

KONTAKT

Udruga ima sjedište u prostorijama OB Karlovac, na adresi A. Štampara 3, 47000 Karlovac.

Telefon (Dijaliza 1): 047 608160<
Telefon (Dijaliza 2 ): 047 608170 Fax
(Dijaliza): 608 003 Mobitel : 091 3334049
E-mail: davor.krcevski1@gmail.com
Web stranica: www.uditbbk.hr
Osoba za kontakt : Davor Krčevski, dipl.ing