DANAŠNJE STANJE

Odjel dijalize se nalazi na drugom katu bolnice, između odjela Neurologije i Urologije.
Odjel raspolaže ukupno s 19 kreveta u tri prostorije : mala sala sa 4 ležaja, velika sala sa 14 ležaja te soba za izolaciju s jednim ležajem, plus dva mjesta za hemodijalizu u jedinici intenzivnog liječenja kao i dva aparata za kontinuiranje metode liječenja. Aparati za dijalizu su proizvođaća FRESENIUS , tipova 4008 i 5008 ( 5 kom.)..
Proces dijalize se odvija svim danima osim nedjeljama i to u tri smjene : jutarnjom od 6-10 sati, podnevnom od 11 – 15 sati i večernjom od 17-21 sat.
Sve prostorije opremljene se televizorima i klimatizirane su.
U svim smjenama obezbjeđena je prehrana bolesnika.