LOKACIJA I KONTAKT

LOKACIJA

Udruga ima sjedište u prostorijama OB Karlovac, na adresi A. Štampara 3, 47000 Karlovac.

KONTAKTI

Telefon ( Dijaliza 1 ) : 047 608160
Telefon (Dijaliza 2 ): 047 608170 Fax
(Dijaliza) : 608 003 Mobitel : 091 3334049
E-mail: davor.krcevski1@gmail.com
Web stranica: www.uditbbk.hr
Osoba za kontakt : Davor Krčevski, dipl.ing