TURISTIČKA DIJALIZA

ZA GRAĐANE UNUTAR RH:

Pravovremeno se javiti glavnoj sestri Dijalize ( barem 3 mjeseca ranije) te poslati faksom medicinsku dokumentaciju iz mjesta gdje se vrši stalna dijaliza ( krvna grupa, serum na HIV, serum na hepatitis C virus, serum hepatitis B virus, podaci o liječenju dijalizom i internu uputnicu liječnika s Dijalize). Osobno također donesti svu navedenu dokumentaciju prilikom dolaska na dijalizu u OB Karlovac.

ZA STRANE GRAĐANE:

Sve kao i gore navedeno za građane RH plus europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).